Vítáme VásČeská pediatrická společnost ČLS JEP
 
pořádá ve spolupráci
 
s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR
 

 

XVI. Pediatrický kongres
s mezinárodní účastí


13. - 15. října 2022


Clarion Congress Hotel

OSTRAVA

 

 


Kongres je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů, je pořádán dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocen kredity pro lékaře.