Mladí pediatři - program

 Označení sálů

 sál GOLD  1. patro  Setkání mladých pediatrů, Sesterská sekce

Středa 12. 10. 2022

13:30 - 14:30 Registrace  

14:30 - 15:00

 

Zahájení

Novinky z pediatrie pro Mladé pediatry
Fingerhutová Šárka - Praha
15:00 - 15:30
 
Febrilní křeče
Kudr Martin - Praha
15:30 - 16:00
 
Léčba kyslíkem v akutních stavech
David Jan - Praha

16:00 - 16:15
 

Přestávka 
 
16:15 - 16:45
 
Adherence a compliance – předpoklad úspěšné léčby u dětí a adolescentů
Lebl Jan - Praha
16:45 - 17:30
 
EKG v pediatrické praxi
Vít Pavel - Brno
17:30 - 18:15
 
Sdělování závažné zprávy
Hrdličková Lucie - Praha

 

Změna programu vyhrazena.