Odborný program

aktualizace programu 26. 9. 2022

 Označení sálů

 sál DIAMANT  1. patro  
 sál PLATINUM  2. patro  
 sál GOLD  1. patro  Setkání mladých pediatrů, Sesterská sekce
 sál SILVER  1. patro  Posterová sekce - lékaři

 

Středa 12. 10. 2022

13.30 - 18.00 Foyer Registrace
 
14.30 - 18.30
Gold

Setkání mladých pediatrů

14.30 - 15.00

 
  Slavnostní zahájení
Novinky z pediatrie pro Mladé pediatry

MUDr. Šárka Fingerhutová - Praha
15.00 - 15.30   Febrilní křeče
Kudr Martin - Praha
15.30 - 16.00   Léčba kyslíkem v akutních stavech
David Jan - Praha
16.00 - 16.15   Přestávka
16.15 - 16.45   Adherence a compliance – předpoklad úspěšné léčby u dětí a adolescentů
Lebl Jan - Praha
16.45 - 17.30   EKG v pediatrické praxi
Vít Pavel - Brno
17.30 - 18.15   Sdělování závažné zprávy
Hrdličková Lucie - Praha
   
Diskuze nad uvedenými tématy
Diskuze nad tématy skupiny Mladí pediatři  
Společenské setkání

 
 

 

Čtvrtek 13. 10. 2022

09.00 - 18.00 Foyer Registrace
 
11.30 – 13.00
 
Diamant
 

Aktuální témata v jubilejním roce

sympozium pod záštitou Česko-slovenské pediatrie
S1 předsedající: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.; prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
    Gregor Mendel slaví 200 let: ze zahrad augustiniánského kláštera v Brně až k diagnostice a léčbě geneticky podmíněných chorob
Slabý Ondřej - Brno
    100. výročí inzulinové léčby: Objev století, který nepřestává fascinovat
Šumník Zdeněk - Praha
    100. narozeniny prof. Otto Hrodka: cesta k moderní dětské hematologii a onkologii
Starý Jan - Praha
11.30 – 13.00
Platinum

Následná péče o předčasně narozené děti

S2 předsedající: MUDr. Hana Wiedermannová; MUDr. Daniela Marková
    Projevy nezralosti během vývoje dítěte
Marková Daniela - Praha
    Pneumopatie u předčasně narozených dětí
Tuková Jana - Praha
    Psychopatologie předčasně narozených dětí
Dudová Iva - Praha
13.00 – 13.15
Diamant

Sympozium společnosti Nestlé Česko

F1
 
  A co dál: Up-grade CoMiSS
Bajerová Kateřina - Brno
13.00 – 13.45
Gold

Meet the expert I.

MTE1
 
  Poruchy puberty v ordinaci praktického dětského lékaře
Lebl Jan - Praha
13.15 – 13.30
Diamant

Sympozium společnosti Nutricia

F2
 
  Role výživy u dětí narozených císařským řezem
Jabandžiev Petr - Brno
13.30 – 13.50
Diamant

Sympozium společnosti AstraZeneca Rare Disease

F3   Vzácná onemocnění v dětském věku: Trombotické mikroangiopatie
    Centrum pro trombotické mikroangiopatie
Gumulec Jaromír - Ostrava
    Atypický HUS a COVID 19 v dětském věku
Šuláková Terezie - Ostrava
14.30 – 15.15
Diamant

Slavnostní zahájení

    prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. – předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D. – přednosta Kliniky dětského lékařství, FN Ostrava
MUDr. Alena Šebková – předsedkyně OSPDL ČLS JEP
MUDr. Ilona Hülleová – předsedkyně SPLDD ČR
MUDr. Jiří Havrlant, MHA – ředitel FN Ostrava                                           
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS – děkan LF Ostravské univerzity
    Předání ceny prof. Brdlíka za celoživotní přínos pediatrii
Vystoupení laureátů
15.15 – 15.45
Diamant

Plenární přednáška I.

PP1 předsedající: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
    Laboratorní diagnostika dědičných chorob jater
Jirsa Milan - Praha
16.00 – 17.30
Diamant

Pediatrická hepatologie

S3 předsedající: prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.; MUDr. David Bauer
    Dif.dg. hepatopatií v dětském věku
Bauer David - Praha
    Autoimunní hepatitida a primární sklerotizující cholangoitida v pediatrii - nové poznatky
Gonsorčíková Lucie - Praha
    Aktuální přístupy k řešení prehepatální portální hypertenze u dětí
Durilová Marianna - Praha
    Onemocnění vedoucí k transplantaci jater
Kotalová  Radana - Praha
16.00 – 17.30
Platinum

Kraniální deformity: jak rozpoznat patologii

S4 předsedající: doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.; Mgr. Klára Maratová, Ph.D.

 
  Jak odlišit posturální plagiocefalii od kraniosynostóz
Maratová Klára - Praha
    Operační řešení kraniosynostóz, role kraniální ortézy
Lipina Radim - Ostrava
    Syndromové kraniosynostózy
Balaščaková Miroslava - Praha
17.30 – 18.15
Diamant

Meet the expert II.

MTE2

 
  Výzvy a nesnáze v paliativní péči: očekávaný vývoj nemoci, síť poskytovatelů v regionu, sestavení plánu péče, etická dilemata
Hrdličková Lucie - Praha
17.30 – 18.15
Platinum

Meet the expert III.

MTE3
 
  Nevyřešené případy v pediatrii
Honzík Tomáš - Praha

 

 

Pátek 14. 10. 2022

07.30 - 18.00 Foyer Registrace
 
08.30 – 10.00
Diamant

Sympozium slovenských pediatrů

S5 předsedající: prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.; prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
    Extracelulárna DNA je včasný marker poškodenia obličiek
Podracká Ľudmila - Bratislava
    Chronický zápal a jeho dôsledky
Dallos Tomáš - Bratislava
    Diabetes mellitus u detí v predškolskom veku
Podoláková Kristína - Bratislava
08.30 – 10.00
Platinum

Cystická onemocnění ledvin: od prenatální diagnostiky až do dospělosti

S6 předsedající: doc. MUDr. Skálová Sylva, Ph.D.; doc. MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.
    Možnosti genetické diagnostiky ciliopatií
Plevová Pavlína, Indráková Jana - Ostrava
    Praktický přístup k dětem s prenatálně zjištěným cystickým onemocněním ledvin
Skálová Sylva - Hradec Králové
    Nové trendy v péči o děti s polycystickým onemocněním ledvin
Zieg Jakub - Praha
08.30 – 10.00
Gold

Sesterská sekce I. - Co nového v intenzivní péči u dětí

SS1 předsedající: Mgr. Martina Bašková, Zuzana Foralová
    Zahájení sesterské sekce 
Hlávková Michaela - Ostrava
    Kvalita ve zdravotnictví, teorie versus praxe
Wolffová Věra - Ostrava
    AnaConDa
Coufalová Jitka - Ostrava
    Proč stále pracuji na pediatrické JIRP?
Bašková Martina - Praha
    Novinky v péči o novorozence
Kučová Jana - Ostrava
    Plazmaseparace (MPS) v pediatrické intenzivní péči
Foralová Zuzana - Brno
10.15 – 10.45
Diamant

Plenární přednáška II.

PP2 předsedající: prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
    Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?
Kartous Bohumil - Praha
10.45 – 11.30
Diamant

Předání diplomů a ocenění

    Předání vědecké ceny ČPS mladému pediatrovi
Vystoupení laureáta
    Předání pamětních diplomů za zásluhy o českou pediatrii
11.30 – 12.00
Diamant

Sympozium společnosti Kyowa Kirin Pharma

F4   Vzácné formy křivice v klinické praxi
    Diagnostika a léčba vzácných forem rachitid
Skálová Sylva - Hradec Králové
    Zkušenosti s léčbou X-vázané hypofosfatemické křivice v praxi
Šuláková Terezie - Ostrava
11.30 – 12.15
Gold

Meet the expert IV.

MTE4
 
  Péče o novorozence v ambulanci PLDD
Wiedermannová Hana - Ostrava
11.30 – 12.30
Silver

Diskuze u posterů

P předsedající: doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.
  P01
 
Post-covidový syndrom u dětí: představení výsledků české multicentrické studie z roku 2021
Doležalová Karolína - Praha
  P02

 
Puberta tarda a dentitio tarda u prvního českého pacienta s PIGN-CDG mutací s těžkou epileptickou encefalopatií a plicní stenózou
Farolfi Martina - Praha
  P03
 
Účinky intervence Zdravotních klaunů u dětí 3-12 let před operačním zákrokem
Houdek Lukáš - Praha
  P04

 
I feochromocytom může mlčet aneb asymptomatická hypertenze jako první příznak vzácného genetického syndromu u adolescenta
Kontuľová Simona - Slaný
  P05
 
Případ chlapce s glykogenózou IXa způsobenou mutací v genu PHKA2
Slabá Kateřina - Brno
  P06
 
EKG pro sport, zkušenosti z jedné ambulance
Šmída Jan - Náchod
  P07
 
Zkušenosti s chaperonovou léčbou fenylketonurie
Tyčová Renata - Praha
12.00 - 12.15
Diamant

Sympozium společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko

F5

 
  Vliv užívání doplňku stravy s rybím olejem na omega3 index a vybrané kognitivní funkce u aktivně sportujících žáků druhého stupně základních škol
Suchánek Pavel - Praha
12.15 - 12.45
Diamant

Sympozium společnosti Pfizer

F6   Nová možnost léčby poruchy růstu, která může změnit život pacientů
  předsedající: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
    Dítě s malým vzrůstem v ordinaci PLDD
Pomahačová Renata - Plzeň
    Dlouhá cesta k dlouhodobě působícímu růstovému hormonu
Lebl Jan - Praha
    Naše první klinické zkušenosti se Somatrogonem
Magnová Olga - Brno
12.45 – 14.15
Diamant

Mladí pediatři

MP předsedající: prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.; MUDr. Šárka Fingerhutová
    Je možné potvrdit diagnózu syndromu PFAPA? Data z dlouhodobého sledování kohorty pacientů
Doležalová Anna - Praha
    Cushingův syndrom – 2 kazuistiky
Černovický Pavel - Praha
    Milníky pubertálního vývoje u syndromu Pradera-Williho: Role genetických podtypů a genu MKRN3
Kodytková Aneta - Praha
    Start-up CzechPharmPed - vytvoření databáze léčiv pro pediatrickou populaci v České republice v roce 2022
Pavlíková Sabina - Praha
    Sledování dětí s diabetem mellitus 1. typu pomocí metod telemedicíny nevede ke zhoršení jejich kompenzace – prospektivní randomizovaná studie KITES
Plachý Lukáš - Praha
    Jak používáme léky u dětí v České republice v roce 2022: zahájení projektu a první zkušenosti v centru
Slezáková Michaela - Praha
    Prevence ischemické choroby srdeční se zaměřením na její rizikové faktory včetně geneticky podmíněné familiární hypercholesterolémie
Urbanová Veronika - Praha
    Imunitní odpověď a efekt Azitromycinu (AZT) na respirační epitel u primární ciliární dyskineze (PCD)
Varényiová Žofia - Praha
12.45 – 14.15
Platinum

Varia

V předsedající: MUDr. René Hrdlička, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Zíma
    Mohou potraviny ovlivnit průběh onemocnění vyvolané virem SARS-CoV-2 a snížit poškození organismu oxidativním stresem?
Kopřiva František - Olomouc
    Primární poruchy neurotransmiterů a jejich klinický obraz
Macháček Martin - Brno
    Výhled na jednotný terapeutický přístup v terapii infantilních hemangiomů v ČR
Mališ Josef - Praha
    Prenatální diagnostika tuberózní sklerózy
Petrák Bořivoj - Praha
    Zvýšení počtu rehospitalizací novorozenců a související rizika
Peychl Ivan - Praha
    Konsorcium conect4children (c4c): potenciál pro  farmakoterapii u dětí v České republice
Pokorná Pavla - Praha
    Mnohočetná endokrinní neoplázie typu 2B pohledem pediatra
Pomahačová Renata - Plzeň
    Onkologická onemocnění a ledviny
Sládková Eva - Plzeň
12.45 – 14.15
Gold

Sesterská sekce II. - Co se událo v období covidu

SS2 předsedající: Mgr. Jana Kučová, Ph.D.; Bc. Katina Svěchovská
    Znalost syndromu PIMS  u dětských sester
Janečková-Klímová Jiřina - Ostrava
    Kojenecké oddělení versus infekce?
Čajová Andrea - Ostrava
    Role Centra provázení po sdělení nepříznivé zprávy rodinám dětí ve vážném zdravotním stavu
Kuzníková Iva - Ostrava
    Fyzioterapie u pacienta s chronickým onemocněním na OPRIP
Kavecká Monika - Ostrava
    Transport novorozence
Slončíková Barbora - Ostrava
14.30 – 15.00
Diamant

Plenární přednáška III.

PP3 předsedající: doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.
    Pediatrie s roboty aneb umělá inteligence v medicíně 
Gebauer Roman - Leipzig, Německo
15.00 – 16.30
Diamant

Nové technologie v pediatrii

S7 předsedající: prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.; doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.
    Nové indikace k transplantaci kostní dřeně
Formánková Renata - Praha
    Vyřeší uzavřená smyčka diabetes 1. typu?
Plachý Lukáš - Praha
    Nové terapie cystické fibrózy
Skalická Veronika - Praha
15.00 – 16.30
Platinum

Co přináší fetální medicína pediatrii

S8 předsedající: prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.; MUDr. Viktor Tomek, Ph.D.
    Současná podoba prenatálního screeningu strukturálních vad plodu v ČR
Kacerovský Marian - Hradec Králové
    Prenatální detekce vrozených srdečních vad v ČR
Tomek Viktor - Praha
    Možnosti prenatální diagnostiky
Gřegořová Andrea - Ostrava
15.00 – 16.30
Gold

Sesterská sekce III. - Varia

SS3 předsedající: PhDr. Věra Wolffová; Mgr. Alena Kurasová
    Strmý pád
Jandorová Vladislava - Ostrava
    Nie je opica ako opica
Celerinová Eva - Martin
    Komplikace při kontinuální KPR
Walachová Nela - Ostrava
    Zkušenosti s PICC, Midline na dětském ARO
Kurasová Alena - Ostrava
    Spánek léčí
Priesolová Gabriela - Ostrava
16.45 – 18.15
Gold

Sesterská sekce - Diskuze u posterů

  PS01
 
Zázrak s jednou plící
Jandorová Vladislava - Ostrava
  PS02
 
Zpět na nohy
Hlávková Michaela - Ostrava
  PS03
 
Když léčit srdce nestačí
Lapčíková Eva - Ostrava
  PS04
 
Násilí na dítěti - CAN syndrom
Janečková Klímová Jiřina - Ostrava
  PS05
 
Možnosti hodnocení životního stylu u dětí
Chromá Jana - Ostrava
  PS06
 
Dětská sestra v současnosti
Hlubková Zuzana - Ostrava
  PS07
 
Jak pracovat s rodiči po ztrátě dítěte
Růžičková Jana - Ostrava
  PS08
 
Kočka, chlad, lízátko nebo včela?
Lulková Marie - Ústí nad Labem
16.45 – 18.15
Diamant

Dětská hematologie a onkologie

S9 předsedající: prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.; doc. MUDr. Hubert Mottl, CSc.
    Hemofagocytující lymfohistiocytóza – přechodné selhání imunitního dozoru nebo genetická predispozice?
Suková Martina - Praha
    Erytrocytózy v dětském věku
Pospíšilová Dagmar - Olomouc
    Příznaky nádorových onemocnění u dětí
Mottl Hubert - Ostrava
    Langerhansova histiocytóza dětského věku
Křenová Zdenka - Brno
    Neurofibromatóza typ 1 - praktické minimum pro pediatra
Vejmělková Klára - Brno
S laskavou podporou společnosti Astra Zeneca
16.45 – 18.15
Platinum

Vrozené srdeční vady

S10 předsedající: doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.; doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.
    Významné a kritické srdeční vady v prvním roce života
Pavlíček Jan - Ostrava
    Srdeční vady s jednokomorovou cirkulací
Materna Ondřej - Praha
    Prevence infekční endokarditidy – současná česká a zahraniční doporučení
Klásková Eva - Olomouc
18.15 – 18.45
Diamant

Členská schůze ČPS ČLS JEP

 

 

Sobota 15. 10. 2022

08.00 - 12.00 Foyer Registrace
 
08.30 – 09.00
Diamant

Plenární přednáška IV.

PP4 předsedající: prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.
    Diabetes a mozek
Průhová Štěpánka - Praha
09.00 – 10.30
Diamant

Dětská revmatologie

S11 předsedající: prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.; MUDr. Tomáš Pískovský, Ph.D.
    Kulhající dítě v ordinaci pediatra
Schüller Marcel - Brno
    Horečky neinfekční etiologie
Doležalová Pavla - Praha
    Plicní projevy dětských revmatických onemocnění
Tuková Jana - Praha
    Dítě s biologickou léčbou v ordinaci pediatra
Pískovský Tomáš - Ostrava
10.45 – 12.15
Diamant

Sympozium PLDD

S12 předsedající: MUDr. Pavla Hromádková; MUDr. Pavla Tvrdoňová
    Zajímavé případy poruchy zevní sekrece pankreatu
Petro Radim - Karviná
    Odchylky laboratorních vyšetření štítné žlázy v rukou dětského praktika
Tvrdoňová Pavla - Karviná
    PIMS z pohledu PLDD
Hromádková Pavla - Liberec
    PIMS - zkušenosti z krajské nemocnice
Kuchař Martin - Liberec
13.00 – 14.30
Diamant

Aktuální témata (nejen) v dětské pneumologii

S13 předsedající: prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.; MUDr. Hana Cabrnochová
    Současný pohled na dlouhodobou léčbu průduškového astmatu
Mohylová Veronika - Ostrava
    Akutní léčba astmatu
Doušová Tereza - Praha
    Aspirace cizího tělesa – stále aktuální téma
Pohunek Petr - Praha
    Primární ciliární dyskineze - současný stav diagnostiky a léčby v ČR
Martinů Vendula - Praha
14.30 – 14.45
Diamant

Slavnostní zakončení

 
Změna programu vyhrazena.