Způsob platby

Každý řádně přihlášený zájemce obdrží Výzvu k platbě (potvrzení o přijetí přihlášky) se všemi potřebnými náležitostmi k úhradě nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud by se tak nestalo, prosím, kontaktujte organizační agenturu Produkce BPP s.r.o. co nejdříve
na e-mail produkce@bpp.cz

Daňový doklad obdržíte na mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Platbu proveďte dle uvedených pokynů ve Výzvě k platbě.
 

Údaje pro platbu v CZK
 
Banka                  Fio banka a. s., V Celnici 1028, Praha 1
Číslo účtu 2101091406/2010
IBAN CZ85 2010 0000 0021 0109 1406
BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX
Název účtu Produkce BPP s. r. o., Lípa 317, 763 11 Lípa
Variabilní symbol    bude uveden ve Výzvě k platbě
Konst. symbol       0308
 
Údaje pro platbu v EUR
 
Banka                  Fio banka a. s., V Celnici 1028, Praha 1
Číslo účtu 2001120521/2010
IBAN CZ24 2010 0000 0020 0112 0521
BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX
Název účtu Produkce BPP s. r. o., Lípa 317, 763 11 Lípa
Variabilní symbol    bude uveden ve Výzvě k platbě
Konst. symbol       0308

 

Platbu ze SR zadejte v EUR jako SEPA platbu.
Ostatní zahraniční platby provádějte v režimu OUR a do okénka poznámka pro příjemce uveďte variabilní symbol.