Slovo úvodem

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé!
 

Je nám velkou ctí a potěšením Vás v tomto roce pozvat do Ostravy, která bude ve dnech 13. - 15. října 2022 hostit již XVI. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí. Pořadatelem kongresu je Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR .   

Ve stále nelehké době probíhající koronavirové pandemie se těšíme na setkání na největší vzdělávací akci v oboru pediatrie, která je určena nejen pediatrům, ale i všem specializacím souvisejících s dětským lékařstvím. Chtěli bychom pozvat nejen lékaře a zástupce odborných společností, ale i zdravotní sestry a další nelékařské pracovníky, studenty medicíny a zástupce společností a firem, které se pediatrii věnují.

Program kongresu přinese jak aktuální informace a novinky z oblasti dětského lékařství, tak souhrnné bloky a sympozia z většiny pediatrických oborů, již zvyklou součástí bude blok mladých pediatrů.     

Vyjma pestrého odborného programu se těšíme na společenská a neformální setkání. Zveme Vás do Ostravy, která se postupně přerodila do jednoho z našich nejzelenějších měst. I tak Vám, ale při únavě z odborného programu, můžeme nabídnout řadu industriálních expozic a umožnit vzpomínky na bývalé ocelové srdce naší země. Doufáme, že kongres splní vaše odborná očekávání a zároveň Vám poskytne možnost určitého odpočinku, diskuzí a uvolněné atmosféry.


Ještě jednou tedy přijměte pozvání do Ostravy v říjnu 2022.

 

doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.
prezident kongresu
 
prof. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP